การจัดสัมมนาประจำปี

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบปรับอากาศและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอาคารเขียวไทย พร้อมชี้แจงเกณฑ์การประกวดโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 5 ประจำปี 2561 หรือ Energy Saving Building 2018 ให้แก่อาคารกลุ่มเป้าหมาย 6 ประเภทอาคาร เผยผลการดำเนินโครงการ 3 ปี มีอาคารชั้นนำเข้าร่วม 247 แห่ง ช่วยชาติประหยัดค่าไฟฟ้ามากกว่า 76 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงมากกว่า 10,000 ตันต่อปี

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *