• งานประชุมวิชาการ The 10th Asia-Pacific International Conference on Lightning (APL2017) วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดกระบี่, ประเทศไทย
  • home-page
    The 3rd International Symposium on Lightning Protection and High Voltage Engineering(ISLH2017) เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดโครงการ สัมมนาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงครั้งที่ ๓ ณ ห้อง ECC-302 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 2 โดยมี Prof.Dr.Kazuo Yamamoto ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Chubu University และ Mr.David Eom ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Powerpd Inc. มาบรรยาย ให้กับผู้เข้าร่วมงานจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ทุนการศึกษา/รับสมัครงาน

Conference

apl2017

โปรเจคเด

Photo Gallery

FACEBOOK FEED

Electrical Power Engineering, KMITL ได้แชร์รูปภาพของ สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. ... See MoreSee Less

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัสขึ้นต้นด้วย 58...) ชำระเงิน เฉพาะภาคการศึกษา...

View on Facebook

ปฏิทินกิจกรรมภาควิชาฯ

September 2017

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30