ปฏิทินการศึกษา 2559 – ปริญญาตรี

September 2017

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน)
2
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน)
3
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน)
4
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน)
5
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน)
6
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน)
7
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน)
8
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน)
9
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน)
10
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน)
11
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน)
12
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน)
13
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน)
14
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน)
15
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30